Art. Nr.: 56376
474,81 € brutto * 399,00 € netto **
Art. Nr.: 99850
12,21 € brutto * 10,26 € netto **
Art. Nr.: 59838
2-poliger, Benning Duspol analog
12 - 1.000 V AC/DC, CAT IV 600 V
65,69 € brutto * 55,20 € netto **
70,21 € brutto * 59,00 € netto **
Art. Nr.: 58280
18,92 € brutto * 15,90 € netto **
55,93 € brutto * 47,00 € netto **
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7