Art.-Nr.: 60657
34,51 € brutto * 29,00 € netto **
Art.-Nr.: 60910
153,51 € brutto * 129,00 € netto **
Art.-Nr.: 59838
2-poliger, Benning Duspol analog
12 - 1.000 V AC/DC, CAT IV 600 V
68,90 € brutto * 57,90 € netto **
11,01 € brutto * 9,25 € netto **
4 Artikel